System pomiarów średnic drzew oraz przepływu soków w drzewie

IBL-Analiza Projektu

System pomiarów średnic drzew oraz przepływu soków w drzewie

Dwie stacje pomiarowe, mierzące zmianę średnicy drzewa w czasie oraz przepływ soków (wody) przez pień drzewa.

System składa się z dwóch stacji pomiarowych, które badają zmianę średnicy drzewa w czasie oraz przepływ soków (wody) przez pień drzewa. Do pomiarów wykorzystane zostały  specjalistyczne czujniki – dendrometry oraz czujnik SAP-Flow. Badania mają na celu skorelowanie wzrostu drzew wraz z opadem, aby umożliwić precyzyjniejsze określenie wzrostu drzew podczas roku hydrologicznego. Mają również na celu określenie różnic w zależności od poziomu wód gruntowych. Całość systemu umożliwia kompleksowe badania mające na celu optymalizację gospodarki zasobami Lasów Państwowych.

Klient: Instytut Badawczy Leśnictwa

Lokalizacja: Okolice Suchej Rzeczki i Balinki, woj. podlaskie

Projekt: System monitoringu wzrostu drzew

Sprzęt:

2 cyfrowe rejestratory danych 

2 czujniki dendrometryczne DR i DD-L

1 czujnik przepływu soków w pniu Sap-Flow

1 czujnik poziomu wody LMP633

Zadania

  • Pomiar parametrów wzrostu drzew
  • Pomiar poziomu wód gruntowych
  • Rejestracja danych pomiarowych

Podsumowanie

  • Budowa stacji pomiarowych w reprezentatywnych lokalizacjach
  • Ciągła rejestracja wybranych parametrów
  • Określenie wzrostu drzew podczas roku hydrologicznego.