Środowisko naturalne

POMIARY ŚRODOWISKOWE wymagają indywidualnego podejścia do badań. Zaprojektowane przez nas rozwiązania sprawdzają się tutaj doskonale, ze względu na  dużą elastyczność przy tworzeniu indywidualnych projektów. Urządzenia można w prosty sposób kamuflować w terenie, przez co są mniej narażone na wandalizm.

Nasze rozwiązania umożliwiają badanie nawet najbardziej wyszukanych parametrów środowiskowych, zaczynając od fizykochemii wody, średnicy owoców i drzew, radiacji, stężenia gazów toksycznych w powietrzu, kończąc na natlenieniu gleby. Praktycznie każdy parametr środowiskowy, który jest mierzalny – jest również możliwy do rejestracji przez nasze urządzenia.

 

case study

Zobacz przykładowe wdrożenia: