System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem parametrów meteorologicznych

KPODR Minikowo- Analiza Projektu

System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem parametrów meteorologicznych

19 polowych stacji meteorologicznych

System monitoringu parametrów meteorologicznych jest narzędziem służącym do rejestracji i wizualizacji parametrów meteorologicznych takich jak:

 • temperatura i wilgotność powietrza,
 • opad atmosferyczny,
 • prędkość wiatru,
 • zwilżenie liścia (na trzech stacjach).

Jest to system autonomiczny, działający nawet w sytuacjach kryzysowych – przy całkowitym braku zasilania. Dane ze stacji systemu monitoringu meteorologicznego są przekazywane na serwer bazodanowy poprzez moduł komunikacyjny GSM/GPRS.

Klient: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskiego

Projekt: System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem parametrów meteorologicznych

Sprzęt:

19 rejestratorów danych e-MeteoLOG

19 czujników temperatury i wilgotności THP100

19 czujników opadów atmosferycznych RG1

19 czujników prędkości wiatru 40H

3 czujniki zwilżenia liścia Wet Leaf Sensor

Zadania

 • Zbudowanie systemu monitoringu meteorologicznego na terenie wybranych gospodarstw
 • Udostępnienie aplikacji bazodanowej WWW do odbioru, archiwizacji oraz prezentacji danych 
 • Możliwość łatwej rozbudowy systemu o kolejne czujniki i stacje

Podsumowanie

 • Budowa systemu autonomicznych stacji  meteorologicznych
 • Transmisja danych pomiarowych 1 raz na godzinę
 • Utworzenie platformy i pozyskiwania danych do programów wspomagania decyzji
 • Możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe czujniki