Rolnictwo

ZARZĄDZANIE UPRAWAMI wymaga dostępu do istotnych informacji w odpowiednim czasie. Nieodpowiednie warunki upraw, czy nadchodzący przymrozek, jest sprawą priorytetową dla każdego rolnika. Nasze rozwiązania zapewniają nowoczesną technologię monitorowania wielu parametrów roślin uprawnych.

Zbierane dane służą wsparciu rolników w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak: zagrożenia chorobami, wpływ zmiany temperatury na wzrost roślin, ewapotranspiracja czy wilgotność gleby.

Zmniejszenie użycia środków chemicznych przy niskim zagrożeniu chorobami roślin lub wystąpienia szkodników oraz optymalizacja nawadniania … przekłada się na poprawę jakości plonów i na bezpośrednio na zysk producentów.

case study

Zobacz przykładowe wdrożenia: