System sterowania i monitoringu obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego „Miedzna”

WZMiUW Łódź- Analiza Projektu

System sterowania i monitoringu obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego „Miedzna”

Automatyka obiektów oraz system pomiarów hydro-imeteorologicznych

Zadanie obejmowało wykonanie instalacji elektrycznych i wyrównawczych, układów zasilania, sterowania oraz akwizycji i wysyłania danych związanych z układemi zasilania i sterowania Zapory Czołowej, pompowni "Ossa" i pompowni "Nadole". System monitoringu hydro-meteorologicznego spełnia funkcję kontrolną i pomiarową, dodatkowo aparatura przekazuje informacje do systemów automatyki sterującej pracą obiektów. 

Klient: WZMiUW Łódź

Lokalizacja: Gm. Białaczów, pow. opoczyński

Projekt: System sterowania i monitoringu obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego „Miedzna”

Sprzęt:

4 szafy rozdzielcze z instalacją elektryczną i sterowania

3 multisensory meteorologiczne 

4 czujniki pomiaru przepływu wody (upusty denne, wylot ze zbiornika, drenaż)

5 czujników pomiaru poziomu wód powierzchniowych

15 stacji pomiaru wód gruntowych 

 

Zadania

  • Wykonanie instalacji elektrycznych,układów zasilania, sterowania oraz akwizycji i wysyłania danych
  • Wykonanie systemu monitoringu hydrologicznego zbiornika wodnego
  • Budowa systemu nadrzędnego 

Podsumowanie

  • Budowa systemu sterowania obiektami hydrotechnicznymi
  • Budowa systemu pomiarów hydro-i meteorologicznyc
  • Przetwarzanie, agregowanie i archiwizacja pomiarów w systemie nadrzędnym