Boja pomiarowa – Projekt MONSUL – Zalew Sulejowski

Politechnika Łódzka – analiza projektu

System dostarczony przez Technikę IT S.A. składa się z dwóch rejestratorów danych

E-HydroLOG znajduje się na boi pomiarowej, eksploatowany jest przez cały sezon bez demontażu – zapewnia to szczelność obudowy na poziomie IP68. Rejestrator podłączony jest na stałe do paneli fotowoltaicznych oraz czujnika meteorologicznego. Wieloparametrowa sonda pomiarowa EXO mierząca parametry fizykochemiczne jest co 2 tygodnie demontowana celem przeprowadzenia pomiarów 3D zbiornika z wykorzystaniem drugiego rejestratora danych:

Datataker DT82E znajduje się w szczelnej obudowie mobilnej (walizka) wraz z pojemnym źródłem zasilania oraz odbiornikiem GPS. Skonfigurowany jest on do pomiarów ciągłych – umożliwia pracę z sondą EXO w trybie ciągłym. W sezonie 2015 urządzenie zgromadziło 104 tysiące serii pomiarowych, które znacząco usprawniły proces badawczy.

Klient: Politechnika Łódzka

Lokalizacja: Zalew Sulejowski (Smardzewice)

Projekt: System gromadzenia parametrów fizykochemicznych wody w Zalewie Sulejowskim – Projekt MONSUL

Sprzęt:

1 rejestrator e-HydroLOG na boi pomiarowej

1 rejestrator Datataker DT82E w walizce pomiarowej (system mobilny)

Zadania

  • Rejestracja parametrów na boi pomiarowej w trybie 24/7
  • Rejestracja danych w trybie „mobilnym” z największą możliwą częstotliwością 
  • Stały dostep do danych poprzez platformę Hydrowskaz.pl

Podsumowanie

  • Całkowity sukces e-HydroLOGa w warunkach dużej wilgoci (cały sezon pół metra nad wodą)
  • Całkowity sukces Datatakera DT82E – zgromadzenie 104 tysięcy serii pomiarowych
  • Dostęp do danych aktualnych i historycznych przez platformę WWW Hydrowskaz.pl
  • Stworzenie map 2D i 3D Zalewu Sulejowskiego wraz z naniesionymi trasami pomiarów
  • Uzyskanie wielu interesujących informacji na bazie badań w odniesieniu do poziomów chlorofilu – w wyniku suszy w 2015