System pomiarów meteorologicznych na terenie województwa lubuskiego

LODR Kalsk - Analiza Projektu

System pomiarów meteorologicznych w wybranych gospodarstwach rolnych, na terenie województwa lubuskiego

14 polowych stacji meteorologicznych wraz z transmisją danych

Zadaniem stacji jest pomiar temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, opadów atmosferycznych i prędkości wiatru. Na dwóch stacjach zamontowano dodatkowo czujniki zwilżenia liści. Aktualnie dane ze stacji przesyłane są na serwer bazodanowy i prezentowane na platformie WWW Hydrowskaz.pl.

Klient: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Lokalizacja: Wszystkie powiaty województwa lubuskiego

Projekt: System pomiarów meteorologicznych w wybranych gospodarstwach rolnych, na terenie województwa lubuskiego

Sprzęt:

14 rejestratorów danych  e-MeteoLOG

14 czujników opadów atmosferycznych RG1

14 czujników prędkości wiatru  40H

2 czujniki zwilżenia liścia Wet Leaf Sensor

Zadania

  • Dostawa, montaż i uruchomienie 14 polowych stacji meteorologicznych
  • Automatyczna transmisja danych pomiarowych
  • Przekazywanie danych pomiarowych do zewnętrznych baz danych

Podsumowanie

  • Budowa systemu pomiarów meteorologicznych
  • Przetwarzanie, agregowanie i archiwizacja pomiarów
  • Prezentacja danych w serwisie internetowym Hydrowskaz.pl
  • Integracja z systemem NegFry

„Usługa została wykonana profesjonalnie, z należytą starannością, w wyznaczonych przez nas lokalizacjach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Stacje wykonano estetycznie oraz jednolicie.”

Zobacz referencję