Stacja obserwacyjno-pomiarowa parametrów pogodowych

AGH-Analiza Projektu

Stacja obserwacyjno-pomiarowa parametrów pogodowych

Stacja obserwacyjno-pomiarowa została zainstalowana na dachu Laboratorium Słoneczno-Wiatrowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stacja pomiarowa wyposażona jest w system zasilania umożliwiający jej całoroczną pracę. Dane ze stacji pomiarowej przekazywane są na serwer bazowy poprzez moduł komunikacyjny GSM/GPRS, a dedykowana aplikacja umożliwia zapis danych do bazy danych MySQL Użytkownika. Zebrane dane posłużą do opracowania modułu prognostycznego pozwalającego w czasie rzeczywistym prognozować warunki meteorologiczne w obrębie lokalizacji masztu pogodowego, a tym samym pozwoli na przeprowadzanie krótkoterminowych prognoz produkcji energii elektrycznej dla takiego układu.

Klient: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Projekt: Stacja obserwacyjno-pomiarowa parametrów pogodowych

Sprzęt:

Cyfrowy rejestrator danych,

2 czujniki prędkości wiatru # 40C,  

2 czujniki kierunku wiatru # 200P,

1 czujnik opadu deszczu RG1,

1 czujnik wilgotności, temperatury i punktu rosy THP 100,

2 czujniki promieniowania słonecznego (rzeczywiste i odbite) LP02,

1 czujnik ciśnienia atmosferycznego SB 100

Zadania

  • Dostawa i montaż kompletnej stacji meteorologicznej
  • Dostawa i montaż urządzeń służących do akwizycji danych pomiarowych
  • Interwał próbkowania czujników co 1 sekundę
  • Transmisja danych na serwer bazowy Klienta

Podsumowanie

  • Pomiar rzeczywistych warunków meteorologicznych w miejscu instalacji
  • Integracja systemu rejestracji i archiwizacji z serwerem bazy danych Klienta
  • Transmisja danych TCP/IP, GSM/GPRS