System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach w powiecie dąbrowskim

Powiat Dąbrowski- Analiza Projektu

System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach w powiecie dąbrowskim

System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem parametrów hydro-i meteorologicznych

Stacje pomiarowe służą do pomiaru poziomu wody w rzekach a także intensywności opadów atmosferycznych. System monitoringu składa się z 12 stacji monitorujących rozlokowanych na terenie powiatu dąbrowskiego oraz z systemu centralnego monitoringu danych pomiarowych Hydrowskaz.pl.
Autonomia stacji monitorującej oznacza, że każda z nich posiada kompletną infrastrukturę i wyposażenie do monitorowania danych pomiarowych oraz ich przesył w ramach stacji. Na podstawie zebranych danych pomiarowych oraz danych dotyczących ukształtowania koryta rzeki, prowadzona jest analiza oraz prognoza zagrożeń powodziowych.

Klient: Powiat Dąbrowski

Lokalizacja: Teren Powiatu Dąbrowksiego

Projekt: System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach w powiecie dąbrowskim

Sprzęt:

6 ultradźwiękowych stacji pomiaru poziomu – e-HydroLOG Ultra

6 stacji pomiaru opadu – e-HydroLOG Opad 

Stacja bazowa wraz z oprogramowaniem Hydrowskaz.pl

Zadania

  • Wykonanie przekrojów geodezyjnych koryt
  • Dostawa, montaż, zaprogramowanie i skonfigurowanie stacji pomiarowych – szt.12.
  • Dostawa, zaprogramowanie i skonfigurowanie stacji bazowej

Podsumowanie

  • Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego
  • Przetwarzanie, agregowanie i archiwizacja pomiarów w bazie danych
  • Graficzne prezentowanie aktualnych danych pomiarowych
  • Automatyczne alarmy 24/h SMS
  • Generowanie krótkoterminowych prognoz stanów wody

„…jako Zamawiający potwierdzamy, iż przedmiot ten został wykonany w całości i z niezbędną dokładnością…”

Zobacz referencję