Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe

DHI- Analiza Projektu

System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem danych

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg

System monitoringu składa się z 10 stacji monitorujących rozlokowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Każda ze stacji posiada kompletną infrastrukturę i wyposażenie do monitorowania danych pomiarowych oraz ich przesył. Podstawowym zadaniem stacji telemetrycznych jest przesłanie danych o warunkach hydro-i meteorologicznych do oprogramowania operatorskiego.

Klient: DHI Poland

Lokalizacja: Województwo warmińsko-mazurskie

Projekt: Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe

Sprzęt:

10 cyfrowych rejestratorów danych 

9 radarowych czujników poziomu wody 

9 hydrostatycznych czujników poziomu wody 

2 deszczomierze wagowe 

2 wiatromierze ultradźwiękowe

2 przeplywomierze ultradźwiękowe 

 

Zadania

  • budowa automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych
  • montaż, wdrożenie, uruchomienie  i kalibracja systemu
  • transmisja danych do Centrum Bazowego

Podsumowanie

  • budowa sieci pomiarów hydro-i meteorologicznych
  • całkowita autonomiczność każdej stacji
  • dostarczanie danych do modułu Prognozowania Powodzi