System zdalnego przekazu stanów wód i sytuacji alarmowych na stopniu wodnym „Chróścice”

SKANSKA- Analiza projektu

System zdalnego przekazu stanów wód i sytuacji alarmowych na stopniu wodnym „Chróścice”

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice na rzece Odrze - przystosowanie do III klasy drogi wodnej.

System pomiarowy dostarcza informacji o poziomach wody do systemu automatycznego sterowania, a następnie do systemu zdalnego przekazu i ostrzegania przeciwpowodziowego. Dane gromadzone są w pamięci rejestratora cyfrowego, a następnie udostępnia dane użytkownikom za pośrednictwem wybranych mediów transmisyjnych (GSM/Ethernet). Podstawowym zadaniem systemu zabezpieczenia technicznego jest ochrona obiektów przed włamaniem oraz monitoring pracy urządzeń.

Klient: Skanska S.A.

Lokalizacja: Chróścice

Projekt: System zdalnego przekazu stanów wód i sytuacji alarmowych na stopniu wodnym „Chróścice”

Sprzęt:

1 cyfrowy rejestrator danych

6 czujników poziomu wody

1 czujnik temperatury powietrza

6 stref chronionych ( system SSWiN)

11 kamer IP (system CCTV)

6 głośników tubowych (system DSO)

 

Zadania

  • Wykonanie projektów systemów
  • Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej
  • Budowa stacji zdalnego przekazu stanów wód
  • Instalacja systemu zabezpieczenia technicznego jazu i śluzy

Podsumowanie

  • System automatycznego pomiaru i przekazu stanów wody
  • System sygnalizacji włamania i napadu
  • Dźwiękowy system ostrzegawczy
  • Monitoring wizyjny

„…roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo i terminowo ukończone.”

Zobacz referencję